Nemurire

           Nemurire

          

Ce înseamnă nemurire ?

Timpul nostru nu ne-nvaţă .

 Din măreaţa veşnicie,

 Noi avem un strop de viaţă .    


Despre Versuri

Poezia "Nemurire" de Bogdan Curta ne invită să contemplăm efemerul vieții pământești și să ne închinăm în fața veșniciei divine. Într-un stil ce îmbină smerenia cu recunoașterea grandorii lui Dumnezeu. Astfel . poetul ne aduce aminte că timpul nostru aici pe Pamânt este doar o fărâmă din infinitul Creatorului.

"Nemurire" de Bogdan Curta este o poezie care ne poartă pe aripile meditației spre inima veșniciei.

Aceste versuri ne conduc spre o reflecție asupra naturii trecătoare a existenței noastre de pe Pamânt, în contrast cu eternitatea promisă în Scripturi. Timpul nostru pentrecut pe Pământ, limitat si efemer nu ne poate învăța prin experiența noastră materială, adevărata semnificație a nemuririi, pentru că aceasta poate fi înțeleasă doar prin credință și prin revelație divină.

Ultimul vers  "Noi avem un strop de viață", ne amintește să trăim cu umilință și recunoștință, să prețuim darul vieții și să ne străduim să prețuim iubirea și măreția lui Dumnezeu la fiecare pas.