,, Scrise cu Mana la Tâmplă ,,

                 

                                                             „Scrise cu mâna la tâmplă” 
 
                                   Universul 
Universul este o operă de artă în continuă mişcare .
                                                            
                                     Vitraliu 
E de ajuns un vitraliu pentru a sfinţi o rază de lumină .
  
                                 Perfecţiunea 
  Dacă lumea aceasta ar fi perfectă , ar deveni în curând
insuportabil de monotonă şi deci imperfectă prin însăşi perfecţiunea ei .
  
                                           Dacă am şti 
Dacă am şti câtă moarte e în viaţă şi câtă viaţă e în moarte l-am ruga pe Dumnezeu să ne-nfăşoare mai curând în aripi de lut .
                             
                              Definiţii ale genialităţii 
Genialitatea este împlinirea spirituală a speciei umane . 
Genialitatea este gena nemuririi din patrimoniul spiritual al omenirii .                                
                                       
                                       Arta 
    Arta ste atât de umană încât nu poate primi o definiţie .
  
                                   De ce scriu ? 
  Atunci când cineva mă întreabă, de ce scriu, evit să mă scufund într-o beţie de cuvinte .  Îi răspund simplu: pentru că aşa sunt ...
                               
                                Drumul Vieţii 
Nu pot crede în nefiinţă atâta timp cât eu însumi sunt o dovadă a vieţii         
 
                                          Extreme 
Cei geniali caută extremele pentru că ei înşişi sunt extreme .                      
 
                        Inteligenţa şi înţelepciunea 
         Bărbaţii sunt mai inteligenţi decât femeile;
         în schimb femeile sunt mai înţelepte .    
 
                                 
                                       Iubire şi ură 
Ar fi destul dacă ura ne-ar învăţa doar cât de mult să preţuim iubirea.                      
                                          
                                              Iubirea 
Cum poţi iubi la infinit atâta timp cât nu-ţi poţi dori cea ce ai deja?...
                                  
                                 Iubirea şi sinceritatea 
  Iubirea şi sinceritatea se întâlnesc undeva într-o sferă înaltă. 
 
                                   Definiţii ale Sărutului 
Sărutul este metafora iubirii… 
Sărutul este pacea poetului. 
 
                                            Nemurirea 
Cum putem spune că Dumnezeu nu i-a dăruit omenirii , nemurirea , atâta timp cât încă se nasc genii ? 
                                    
                                      O singură dată     
E suficient să fii genial o singură dată pentru ca viaţa ta să fie un pas înainte pentru omenire .                       
                              Porţi ale cunoaşterii 
     Slova este una dintre marile porţi ale cunoaşterii.
                                       
                                        Timpul 
   Dacă timpul este infinit ,atunci ce ne împiedică să credem că el ar fi  ,,sferic” ? 
 
                                       Uitarea     
      Dacă uiţi ceea ce ai fost, nu vei ştii niciodată ce eşti cu adevărat . 
     Uitarea nu este decât acea brumă care se aşterne odată cu anii.. . 
                             
                                     Ceasornicarul 
                      În zadar trudeşte ceasornicarul.
                      Orice pendulă este doar o metaforă a vieţii ... 
 
 

Comments